Välkommen gäst Välkommen till Landeryds Golfklubb i Linköping Välkommen medlemmar

Höstskötsel på banorna

Detta kommer att ske på banorna under hösten

 

Nu är hösten här med dimma och något lägre temperaturer på nätterna, dock ingen frost ännu. De arbeten som görs på banorna nu är för att få en god övervintring och en bra säsongstart nästa år.

På Vesterby jobbar vi med hjälpsådd av greener och greenområden samt dressning av de samma, allt för att skapa bra bestånd av svingel samt torra ytor. Anledningen till att man sår på hösten är att man får fukten naturligt via dagg och regn, därför är det lättare att få en bra etablering. Fairway luftas och partier mot avrinningsbrunnar kommer att hålpipas. Järnsulfat kommer att läggas på fairway för att ge färg samt störa svamp och mossans utveckling.

Södra Banans greener kommer att hålpipas samt tee och approacher på både Norra och Södra Banan.

 

Norra Banan har arbetet med graden påbörjats. Hål 1,2,7 och 17 är färdiga. Det är en djupvertikalskärning som lägger i sand i spåren efter sig. Det kommer att påverka rullen på de greener som arbetet har utförts på i några dagar. Dock kommer bara två greener att göras per tillfälle. Anledning till att detta görs är för att plocka bort organisktmaterial, skapa en torrare yta samt en mer stabil green som tar emot bollen bättre och står emot slitage från maskiner och golfare. Vi kommer också att djuplufta dessa greener under hösten samt kontinuerligt dressa dem. Uppdaterad Information om detta kommer att finnas i Caddymaster under hösten, vi gör självklart vad vi kan för att det skall påverka spelet så lite som möjligt. Vi hoppas att ni har överseende med detta och kommer att märka av resultatet under kommande säsonger.

                       

Trevlig golfhöst Daniel Pantzar Banchef

global invest engstroms-banner taxikurir

013- 36 22 00
info@landerydsgolf.se

Följ oss på facebbok