Henric Sturehed Stipendium

Landeryds Henric Sturehed har valt att instifta ett stipendium i sitt namn. Stipendiet på 5000kr vardera, tilldelas en tjej och kille på Landeryds GK i åldrarna 13-17 år som under det gångna året bäst uppfyllt de uppsatta kriterierna för stipendiet.

pdfHC_Stipendium.pdf

Vi i Junior- och Elitkommittén är enormt glada över Henrics initiativ, och vi vet att bidraget till de två stipendiaterna kommer att komma väl till pass i deras fortsatta utveckling och satsning på sin golf.

//Ordf. Junior- och Elitkommittén

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd