Landeryd är GEO certiferat

Landeryds Golfklubb certifierat för miljöarbete och hållbar utveckling

Sedan våren 2018 har Landeryds Golfklubb varit engagerad i ett projekt tillsammans med Östergötlands Golfdistriksförbund som har mynnat ut i att Landeryds Golfklubb nu är miljöcertifierat.
Arbetet har utförts men hjälp av ett verktyg som heter OnCourse och är framtaget av Golf Environmental Organization (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar.
Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar världen över.
Detta arbete ersätter SGF,s miljödiplom som kommer att fasas ut efter 15 år.
OnCourse ger en helhetskontroll på verksamheten och är en steg-för-steg guide med praktisk vägledning.
Dokumentering sker i systemet genom att man samlar in och registrerar nyckeldata inom fler olika områden. Systemet hjälper sedan till med förslag på förbättringar genom praktiska idéer, vägledningar och jämförelser med andra. Vi för hjälp ed dokumentering inom hållbarhet och golfens samhällsnytta.
Verktyget består av 3 delar; Natur, Resurser och Samhälle.
Det praktiska arbetet har pågått sedan våren 2018 och den 26/6 samt den 27/6 genomfördes en ”på platsen” revision med kontrollant. Revisionen tog 1 dag för Landeryd (Södra och Norra) och en dag för Västerby.
Revisionen gick mycket bra och efter rapportskrivning och genomgång av GEO i Skottland kom godkännandet och certifikatet.
Vi är en av de första klubbarna i Sverige som får status som miljögodkänd och det är vi stolta och glada för.
Arbetet är inte slut i och med detta. Allt som vi gör i klubben i framtiden kommer att genomsyras av tankarna från OnCourse och hållbarhetsutveckling. En miljöorganisation har startats för att föra arbetet vidare.
Ansvaret för detta ligger högst på styrelsen som via Klubbdirektören delegerat till våra två banchefer, Kristoffer Pantzar och Peter Isaksson. Förankringen mot medlemmarna har gjorts genom att Per Wange varit inblandad i projektet från första stund.

Mer information kommer att släppas här på webben efter hand som det produceras.

Björn Sturehed, Klubbdirektör tillsammans med:
Peter Isaksson, Banchef
Kristoffer Pantzar, Banchef
Markus Nilsson, Banarbetare
Pelle Wange, Engagerad medlem

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd