När stänger banorna?

Banorna kommer att vara öppna så länge vädret tillåter. Det är temperatur, nederbörd och väderprognosen som avgör när vi stänger banorna. Norra bannan kommer stänga tidigare än Vesterby och södra banan, eftersom greenerna där är känsligare för vinterskador. Beslut om eventuell stängning tas vecka för vecka.

Vårdsberg och Skandiamäklarslingan kommer att vara öppna hela vintern med ordinarie greener.

OBS alla gräsytor är stängda vid frost.

Ett intensivt arbete pågår nu med att lufta och dressa tee, approacher, greenområden och delar av fairways, för att skapa så bra spelytor som möjligt inför nästa säsong. Luftning av greenerna kommer att ske under senare delen av hösten.

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd