Uppdatering av handicapsystemet!

För att säkerställa en snabb och pålitlig beräkning av handicap är den dagliga PCC-beräkningen avstängd från och med 20 maj. Handicapresultatet beräknas nu direkt efter att golfaren registrerat en rond och de får sin nya handicap i Min Golf inom några minuter.

Detta väntas inte medföra någon större påverkan på golfarnas exakta handicap, eftersom PCC de allra flesta dagar ändå är noll. (Mer om PCC.)

Världshandicapsystemet har i stort fungerat bra efter de åtgärder som genomfördes när handicapregistreringen stängdes en vecka i slutet av april. Detta trots ett högt tryck på registreringar i Min Golf.

Vid ett par tillfällen har vi dock fått problem med PCC-beräkningen som görs av systemet varje dag vid midnatt. Det har lett till att vissa golfare inte fått sin nya handicap förrän på eftermiddagen nästa dag, vilket inte är acceptabelt.

Vi har därför beslutat att stänga av PCC-beräkningen tills vidare. PCC blir därmed noll på alla ronder från och med 20 maj. Det gör att handicapresultaten beräknas direkt när golfaren registrerar en rond, och de kan se sin nya handicap i Min Golf inom några minuter (i enstaka fall längre tid).

Detta kommer inte innebära någon större påverkan på golfarnas handicap eftersom PCC ändå förväntas bli noll 80–90 procent av alla dagar. I de få fall PCC blir annat än noll måste ronden vara en av spelarens bästa för att påverka exakt handicap. Även då påverkar det endast marginellt, efter att snittet har beräknats. Golfarna kommer därför att få en korrekt handicap även när PCC är avstängt.

Dessa åtgärder kommer att ge nöjdare golfare, som får sin handicap direkt efter att de registrerat. Dessutom minskar risken för beräkningsproblem när systemet inte längre behöver beräkna handicapresultat för alla dagens ronder samtidigt, vid midnatt.

Peter Lindh / Regel & Handicapansvarig

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd