Planerade projekt!

Reportage med Björn från Corren och Peter Calén

Efter att kommunen inte gett permanent bygglov till en Golfhall i nuvarande lokaler i Tannefors har Landeryds GK och klubbdirektören Björn Sturehed tittat på andra lösningar.

Nu presenteras ett färdigt förslag till kommunen som man hoppas få ett snabbt beslut på.

– Om vi får tummen upp kan vi i princip dra i gång nästa vecka, säger Sturehed.

Han säger att osäkerheten kring den nuvarande lokalen mynnat ut i ett beslut att satsa på något nytt och eget. Det som nu presenteras är en 1 500 kvadratmeter stor hall som ska ligga intill parkeringen vid anläggningens hotell, parallellt med första hålet på den södra banan.

– Hallen ska innehålla möjligheter att träna närspel där man jobbar med olika former av konstgräs för att få känna på olika underlag. Det ska finnas riktiga bunkrar att träna i och ett rejält område för puttning med en ondulerad green i olika nivåer. Exakt hur den ska utformas får vi titta på framöver, men vi diskuterar också någon form av simulatorer. 

Men satsningarna stannar inte här. I den nuvarande Golfhallen, som drivs tillsammans med Linköpings GK, finns också slagmattor där besökarna kan slå fulla golfslag, inte bara närspel. Det vill Landeryd ersätta med att göra en del av sin nuvarande driving range vinterbonad.

Björn Sturehed:

– Vi har inte fattat något beslut ännu men målbilden är att vi ska bygga tio stycken så kallade moduler med väggar och tak som är utrustade med värme. Vi vill även investera i den senaste datatekniken på några av platserna för att höja upplevelsen ytterligare. 

På taket av modulerna är sen tanken att bygga ett tiotal nya utslagsplatser för att möta upp det ökade behovet på rangen.

– Vi tittar också på en lösning att robotisera rangen för att kunna plocka bollar även när det är väldigt blött och vi inte kan åka ut med dagens maskiner. Det här räknar vi med ska kunna vara klart i höst.

Vad kan de här investeringarna kosta?

– Det är för tidigt att säga. När det gäller Golfhallen bygger vi inte själva utan inreder och blir hyresgäster. Rangen är vår egen investering men där är kostnaden inte helt klar än.

Björn Sturehed vill gärna poängtera att alla investeringar som görs och gjorts på anläggningen är med egna medel.

– Jag tycker inte det kommer fram så ofta i diskussionerna, att inga kommunala pengar går till våra satsningar. Samtidigt som vi skapar ett mervärde för Linköpingsborna och drar aktiviteter till kommunen som även övriga näringsidkare får ta del av, när våra gäster spenderar pengar i stan.

Han fortsätter:

– Just nu är vi mitt uppe i ett bygge av en äventyrsgolfbana på området, en aktivitet som vi tror kommer locka ännu fler besökare hit ut.

Idag är Landeryds GK en klubb med cirka 4 000 medlemmar där det spelades över 107 000 ronder på banorna förra året. Men trycket är ännu större och Björn Sturehed säger att man från klubbens sida även diskuterar en utökning.

– Vi är vid den punkten att vi inom en väldigt snar framtid behöver nya golfhål. Linköping är en växande kommun som har en målsättning att växa från drygt 160 000 till 200 000 invånare. Cirka 7-8 procent av invånarna är golfspelare vilket ger klubbarna i kommunen cirka 3 000 nya spelare att ta hand om.

– Vi diskuterar det här i styrelsen och varför inte två nya sex-hålsslingor? Vi vill hela tiden utvecklas och driva vår verksamhet framåt, vi sitter inte still med armarna i kors och är nöjda.

Landeryds byggplaner

Klubben vill bygga det man kallar Idrottsutvecklingscenter Södra Linköping. Idag finns golfbanor, hotell och Friskis&Svettis nyaste anläggning.

Golfklubben vill bygga en egen golfhall, med möjligheter till närspelsträning och puttning. Dessutom vill man bygga in en del av rangen, för att kunna utnyttja den i princip året om.

I samarbete med förre tennisstjärnan Thomas Johansson finns planer på en ny padelhall med 8-10 banor där huvudinriktningen ska vara att lära barn oh ungdomar att spela padel.

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd