Östergötlands projekt - Skapa mervärde för medlemmarna!

Hej medlemmar!

En arbetsgrupp i vår klubb har under 2023 tänkt vara med på ett projekt ”Behålla medlemmarna” som 8 andra golfklubbar är med i, Östergötlands Golfdistriktsförbund är ägare för och som drivs tillsammans med RF-SISU Östergötland och Svenska Golfförbundet.

Två stycken träffar har genomförts så här långt och fokus under dessa träffar har legat på att titta närmare på utmaningen; siffor, trender, rapporter på hur flödet av golfmedlemmar är idag, exempelvis vet vi att hälften av alla nybörjare i golf slutar inom två år. Vad kan det säga oss och hur kan vi utveckla vår golfklubb så att vi blir ännu bättre på att behålla medlemmarna längre på vår klubb. Fokus har även varit på begreppet ”medlemsresan”, alltså hur ser flödet ut när en person blir medlem i klubben, vad inträffar längs vägen och hur man kan påverka det så att fler väljer att vara medlemmar längre i klubben.

I vår klubb har vi nu riktat in oss på att jobba mer riktat i år mot målgrupperna Kvinnor och Sällanspelare med ett antal aktiviteter och insatser som kan stärka deras upplevelse av vår klubb

Intressant är ordet!

ogf

Nu väntar nästa träff den 14 mars, 3 april och 10-11 november. Vår tanke är att fortsätta informera er om hur det går och vad vi kommer fram till.

Väl mött!

/ Josefine Garton, Linda Forsberg, Peter Lindh, Jan Germundsson

  • Skapad