Höstarbeten på våra Banor 2017

 

Detta kommer att ske på banorna under hösten

 

 

Nu är hösten här med dimma och något lägre temperaturer på nätterna, dock ingen frost ännu.

Under september månad har det fallit över 160 mm regn och varit sparsamt med torkväder mellan skurarna. De arbeten som görs på banorna nu är för att få en god övervintring och en bra säsongstart nästa år.

 

På Vesterby jobbar vi med hjälpsådd av greener och greenområden samt dressning av de samma, allt för att skapa bra bestånd av svingel samt torra ytor. Anledningen till att man sår på hösten är att man får fukten naturligt via dagg och regn, därför är det lättare att få en bra etablering. Partier mot avrinningsbrunnar kommer att hålpipas. Järnsulfat kommer att läggas på fairway för att ge färg samt störa svamp och mossas utveckling.

 

Södra Banans tee är hålpipade och dressade, approcher kommer att börja hålpipas v 40. Järnsulfat kommer att läggas på fairway för att ge färg samt störa svamp och mossas utveckling. Greenerna kommer att hålpipas och dressas kraftigt efteråt med start från mitten av v 42.

 

Norra Banan har greenerna hjälpsådds med krypven, djupluftats med solida pinnar, tee och approcher hålpipats (v 39).  Järnsulfat kommer att läggas på fairway för att ge färg samt störa svamp och mossas utveckling. Greenerna kommer att hålpipas och dressas kraftigt med start v 43.

 

Korthålsbanan greenerna hålpipas och dressas under vecka 41.

 

Det som görs nu ligger till grund för nästa säsongs förutsättningar.

 

Detta är preleminärt och kan komma att ändras pga väder och vind, för uppdaterad information kontakta Caddy master Landeryd 013-362200, Vesterby 013-362250.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig golfhöst Daniel Pantzar Banchef

 

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00
info@landerydsgolf.se

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd