Banförbättringar vintern 2017-2018

Banorna har nu varit stängda några veckor och hösten kämpar förbrilt för att stå emot vintern. En fråga man ofta får så här års är vad gör ni på vintern !? Detta tänkte jag nu kort beskriva för er här:

Under vintern planeras följande:

Träningsmöjligheter:

Ny chipinggreen vid Södra Banans övningsgreen bakom omklädningsrummet  på ca 1500m2, här skall slag på upp till 35 m kunnas slås från alla möjliga lägen. Tanken är att greenen sås när temperaturen är rätt och öppnas upp för träning till våren 2019.

Driving rangen: Nytt 1 m högt nät mot hål 1 Norra Banan, ny bolltvätt och plocksystem till rangen.

Norra Banan:

Hål 1 skapas en bredare fairway framme vid ekdungen så att man ser green och greenbunkern från fairway.

Hål 15 Nytt teeområde med två olika gula tee och två röda samt ett nytt längre vittee.

Vesterby:

Hål 17 Justering av befintlig gul och vittee.

Hål 15 nytt gult och vittee till höger om befintligt. Öppnas våren 2019

Detta tillsammans med en del jobb på vår driving range på Landeryd och mindre arbeten i klubbhusområdet

Vi arbetar mer på sommarhalvåret och tar då ut ledighet på vinternhalvåret, samtidigt krävs fortfarande skötsel av spelytorna tills det blir minusgrader.

Daniel Pantzar tillsammans med en engagerad personal.

 

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00
info@landerydsgolf.se

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd