Kansliet informerar

Vi vill med följande information, förtydliga vår nya faktureringsrutin. Detta ligger i klubbens arbete med ökad digitalisering för vårt miljötänk men framför allt vår kostnadseffektivisering.

Den 5 januari 2018 gjordes vårt första digitala utskick gällande medlemsavgifterna. Detta gjordes per automatik från vårt nya ekonomisystem Briljant. En kort tid efter upptäcktes att vissa företagsadresser tyvärr inte tagit emot vårt fakturautskick eftersom det tolkades som spam. Det gällde t ex mailadresser som @saabgroup.com, @ericsson.com, @comhem.se
Detta problem var av teknisk natur och är nu löst!

Under förra veckan skickades betalningspåminnelser ut till medlemmar vars fakturor inte var reglerade enligt bankens betalfiler. Medlemmar som samtidigt betalat både sin egen och ytterligare familjemedlems faktura, har inte fått betalningsnotering på båda fakturorna! Vårt ekonomisystem hanterar betalningsfilerna som vi läser in från banken och tolkar dem från betalningsinformationen som anges på betalningen. Det innebär att om två fakturanummer är angivna i betalningsinformationen, är det endast en av fakturorna som blir registrerad som betald.
Vi får ingen varning om detta vid inläsningen av filen. Detta har vi nu tagit upp med leverantören av vårt ekonomiprogram och hoppas på omgående lösning.

Vad kan jag som medlem göra?

  1. Meddela alltid alla former av förändringar senast den 31 december innevarande år. Förändringar som ska gälla inför kommande golfsäsong.
  2. Ta del av information som skickas ut via klubbens nyhetsbrev.
  3. När du betalar din faktura – ange endast fakturans nummer och belopp vid betalningen.
  4. Om familjen fått varsin faktura – betala en faktura i taget.
  5. Gör aldrig några egna förändringar av beloppet som betalas. Avgiften som är fakturerad hör ihop med den medlemsform du har!

Med hopp om en framtida vår och golfsäsong!

Gunnel/kansli & Marie/ekonomi

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00
info@landerydsgolf.se

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd