Norra Banan på Landeryds Golfklubb

Landeryd Norra Banan

Norra är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och skogsbana som vackert slingrar sig fram längs Kinda Kanal. Norra banan har en amerikansk touch med smakfullt stensatta dammar, vit marmorkross i bunkrarna och ett vattenfall på hål 7. 

Efter tre hål är du ute på ett hedlandskap som får dig att tro att du är på en skotsk kustbana. Från hål 7 till 13 är det skog, ekdungar och berg som kantar hålen. Sedan är du tillbaka på den böljande heden och avslutningshålen som går i ett öppet parklandskap. Från backtee håller banan mästerskapsmått och från klubbtee är den ett utmärkt test på ditt handicap. De karaktäristiska vita bunkrarna vaktar ofta precis utanför green. Greenerna är relativt platta men luriga och snabba.

pdfLokala regler Norra Banan ver. juli 2021

Landeryds GK har ett stort antal partners vilka är viktiga för vår verksamhet utifrån flera aspekter. Våra partners har stor spännvidd avseende storlek på företag och antalet anställda men alla är lika viktiga för oss. Vi jobbar kontinuerligt med att få fler företag som är intresserade av vad vi har att erbjuda.

Hålvärdar

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd