Synlighet för företag

Ta chansen att visa upp Ert företag både på och utanför banan. Vi erbjuder flera attraktiva lösningar för att ge företag bästa synlighet och exponering på våra anläggningar.

Synlighet Golfbilar

Landeryds Golfklubb kommer under 2019 investera i totalt 19 st nya golfbilar till våra anläggningar på Landeryd och Vesterby. Som ett led i ett utvecklat miljöarbete kommer dessa till största möjliga mån drivas med egenproducerad solenergi. När bilarna inte används på Landeryd kommer de stå parkerade i nära anslutning till shopen för bra synlighet.

Paketupplägg

  • Synlighet i form av stripning alt. foliering
  • 4st fria rundor i ”Er” golfbil under säsongen
  • Tillgång till ”Er” bil under en helgdag för att marknadsföra företaget ute på banan genom att tex. dela ut Give aways, vatten, förfriskningar.

Pris för synlighet
9,900: - per bil och år

Förslag på pris för dekaler*

golfbil alt1
Alt 1 (Stripning) Från 3,300: -

golfbil alt2
Alt 2 (Foliering) Från 7,500: -

*Egen montering/stripning är möjlig efter avstämning med Landeryd.

Alla priser är ex. moms

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00
info@landerydsgolf.se

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd