Avgifter & medlemsformer 2019

På höstmötet 27 november 2019 beslutas medlemsavgifterna för år 2020. Alla medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap och årsavgiften kommer att faktureras i början av januari 2020 med förfallodatum 2020-01-31.

Om du önskar göra någon förändring på ditt medlemskap inför 2020 ska detta meddelas till kansliet senast 13 december 2019.

Det är familjefakturor som skickas ut och fakturamottagare är den person som enligt familjegruppens registrering i Golfens IT-system står som kontaktperson.
Fakturan skickas via e-post till fakturamottagarens primära e-postadress.

Vid betalning av fakturan får inga egna tillägg eller avdrag ske. All avvikelse från fakturans totalbelopp ska alltid gå via kansliet. 

Fakturan kan delbetalas via MoreGolf och ansökan om delbetalning görs via MoreGolf 
Kom ihåg att även skicka in din faktura till MoreGolf.

Kvitto för friskvård kan endast begäras när fakturan blivit betald. Skicka ett mail till kansli@landerydsgolf.se så mailar vi ett kvitto till dig.

I medlemsformen "Två banor" är det valfritt vilka två banor som ska ingå. Valet ska meddelas kansliet senast 14 december 2019.

Ankomstregistrering ska alltid göras i god tid före spel. Detta sker i Caddymaster på Landeryd eller i receptionen på Vesterby eller i golfterminalen som finns i anslutning till våra båda receptioner. Landeryds GK förbehåller oss rätten att flytta samman bokningar av bollar med färre än 4 spelare.

Eftersom den mesta av vår information går via medlemsbrev och mailutskick är det viktigt att vi har korrekta uppgifter, ändring görs enklast i "Min Golf" på golf.se eller via kansliet på kansli@landerydsgolf.se . Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. För att få nyhetsbrev måste du själv anmäla din e-postadress via vår hemsida Nyhetsbrev .


Medlemsformer i Landeryds Golfklubb 2019

Formulär för ansökan om medlemskap ››

Ladda hem blankett & bestämmelser för överlåtande av spelrätt 

Det närmar sig nu fullt i i Landeryds GK (förutom för nya medlemmar som förvärvat spelrätt, eller är junior). Några platser finns ännu kvar!
Varmt välkommen att fylla i ansökan ändå så återkommer vi med erbjudande om medlemskap!
Det finns dessutom plats på Vårdsbergs GK, en fin 9-hålsbana som Landeryds GK sköter driften av från år 2018.

Kategori 
Månadsavgift Årsavgift för spel Spelrätt krävs
       
Tre banor Fullvärdigt medlemskap 
509 kr

5600 kr

Ja
Tre banor 22-24 år  334 kr 3 500 kr  
Tre banor utan spelrättsbevis   734 kr 8 300 kr  
Tre banor Junior 0-21 år   100 kr x ålder  
Tre banor Vardagar 443 kr 4 800 kr Ja
Tre banor Distansmedlem / Studerande   334 kr 3 700 kr  
       
Två banor (valfritt Norra/Södra/Vesterby) 443 kr 4 800 kr Ja
       
En bana (Södra) utan spelrättsbevis   FULLT! 363 kr 3 850 kr  
En bana (Vesterby vardag) utan spelrättsbevis  305 kr 3 150 kr  
       
Korthålsbana-medlem från 16 år 143 kr 1 650 kr  
       
Passiv medlem   800 kr Ja

I årsavgift för spel ingår medlemsavgift och spelrättsavgift. Städavgift 200 kr, Landerydspeng 250  samt GIT-avgift ca 60,50 kr tillkommer för aktiva medlemmar från 15 års ålder.

I medlemsformen Tre banor Distansmedlem/Studerande tillkommer ej städavgift.
Städ- och Landerydspeng tillkommer inte för de som har medlemsform Korthålsbana-medlem.


Förklaring till avgifter

Juniormedlem: erlägger avgift 100 kr x ålder, samt GIT-avgift. Från det år medlem fyller 15 år erläggs även städ- och Landerydspeng samt GIT-avgift.
Ex: junior 7 år har årsavgift ca 760 kr och junior 15 år har årsavgift ca 2 011 kr.

GIT-avgift: ca 60,50 kr
Detta är en avgift golfklubben ska betala till Svenska Golfförbundet för underhåll och utveckling av Golfens IT-system som medlem når via sin inloggning till "Min Golf" på www.golf..se

Städavgift: 200 kr
Avgiften återbetalas genom laddning på Landerydskortet med summa 250 kr. Avgift betalas av aktiv medlem ålder 15 år och äldre. Denna avgift gäller ej för medlemsformerna Tre banor Distansmedlem/Studerande samt Korthålsbana-medlem.

Landerydspeng: 250 kr
Avgift som aktiv medlem ålder 15 år och äldre får tillgodo i våra restauranger på Landeryd & Vesterby och i vår shop och som ska nyttjas under innevarande år. Kansliet ombesörjer att Landerydspengen laddas på det svarta Landerydskortet före säsongsstart och under förutsättning att årsavgiften är betald senast på förfallodatum.
Denna avgift gäller ej för medlemsformen Korthålsbane-medlem.

Anmärkning; observera att Städavgift och Landerydspeng skall förbrukas under innevarande säsong.

Överlåtelse av spelrätt 800 kr
Vid överlåtelse av spelrätt mellan två personer, tas en inträdesavgift ut. Vid överlåtelse mellan familjemedlemmar utgår ingen avgift, ej heller vid köp av spelrätt av Landeryds Golfklubb.

För Dig, Fullvärdig medlem i Landeryds Golfklubb, gäller följande:
Fritt spel på Landeryds alla banor, Norra, Södra, Vesterby och Korthålsbanan. Fritt spel gäller även på Vårdsberg. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby, men bokning måste ske via receptionen 013-36 22 50. Dessa förmåner kan komma att ändras om andra avtal skrivs.

 

Förklaringar till olika kategorier

Tre banor Fullvärdigt medlemskap
"Klassiskt" medlemskap. Fritt spel alla tider och dagar. Samt tillgång till alla förmåner som beskrivs högre upp i dokumentet. Senior 22-24 år behöver ej ha egen Spelrätt. Detta krävs dock fr o m det år medlem fyller 25 år. Finns med eller utan Spelrätt.

Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Möjligheten att delbetala årsavgiften finns genom att teckna avtal genom att ansluta sig till MoreGolf-kortet:
Vanligt medlemskap med Spelrätt månadskostnad 509 kr,
Vanligt medlemskap utan Spelrätt månadskostnad 734 kr

För mer info om delbetalning  http://moregolf.golf.se/formaner/delbetalning/ .

Tre banor Vardagar
Fritt spel vardagar måndag till fredag. Lördag, söndag & helgdagar erläggs reducerad greenfee 450 kr. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee (250 kr). Fri tllgång till Korthålsbanan samt till Vårdsberg.

Tre banor Distansmedlem eller Studerande
För medlemmar som är skrivna utanför Östergötland eller är studerande och som kan uppvisa studerandelegitimation under varje år denna medlemsform gäller. Fri tillgång till samtliga Landeryds banor; Norra, Södra, Vesterby samt Korthålsbanan.

Tre banor Juniormedlem
Junior är du till och med 21 år. Fr.o.m. tredje hemmavarande barn fritt.

Två banor (Norra/Södra/Vesterby)
Fritt spel på de två valfria 18-hålsbanorna och korthålsbanan samt Vårdsberg. För spel på den 3:e 18-hålsbanan erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på den 3:e 18-hålsbanan erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana (Södra)
Gäller endast nya medlemmar. Max antal 400 st.
Fritt spel på Södra alla veckodagar samt korthålsbanan. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på Norra och Vesterby erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana (Vesterby, vardag)
Gäller endast nya medlemmar.
Fritt spel på Vesterby måndag-fredag samt korthålsbanan alla veckodagar. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr.  Vid tävlingar på Norra och Södra erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

Korthålsbane-medlem

Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på korthålsbanan. Vid spel på 18-hålsbanorna erläggs ordinarie greenfee.

Passivt medlemskap
Medlem som ansöker om passivt medlemskap och får det beviljat kan som längst ha detta i max två år enligt årsmötesbeslut. Inom denna tvåårsperiod ska medlem sedan antingen återgå till aktivt medlemskap, ansöka om förlängt passivt medlemskap eller sälja sitt spelrättsbevis och utträda ur klubben.
Som passiv medlem kan du när som helst återgå till aktivt medlemskap när du vill återuppta golfspelet igen. För spel på golfbanorna krävs någon form av aktivt medlemskap både för våra medlemmar och gästande spelare.
Passiv medlem har rätt till 5 rundor på korthålsbanan genom att uppvisa stämpelkort i Caddymaster före spel. Stämpelkortet uthämtas i Caddymaster och finns tillgängligt från säsongsstart..

 

Golfbil

Landeryds GK hyr ut golfbilar till medlemmar och gäster i mån av tillgång. Det finns golfbilar på båda anläggningarna; Landeryd och Vesterby.
För att hyra golfbil krävs att man fyllt 18 år och har körkort. Den som hyr bilen är ansvarig för denna och ev medföljande passagerare.
Max en bokning i taget och endast i mån av tillgång.

Bokning sker i receptionerna:
Caddymaster Landeryd 013-36 22 00
Reception Vesterby 013-36 22 50

ordinarie pris  400 kr 
spelare med läkarintyg 250 kr
medlem 65 år o äldre  måndag-torsdag 200 kr

 

Medlem kan även köpa årskort för golfbil. Kontakta kansliet 013-36 22 10 eller kansli@landerydsgolf.se 

Årskortet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren personligen.

årskort helgfria vardagar  2 000 kr 
årskort alla dagar  4 500 kr

 

Bagförvaring

Skåp hyrs ut till klubbens medlemmar.
Det finns 454 st skåp på anläggning Landeryd samt 30 st skåp på anläggning Vesterby.
Dessutom hanterar Junior-och Elitkommittén 45 st juniorskåp som i första hand hyrs ut till juniorer i träning- och tävlingsverksamheten.

Överskåp 450 kr
Underskåp 550 kr
Juniorskåp 300 kr

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd