Landeryds stadgar och Verksamhetsplan

pdfStadgar Landeryds Golfklubb Rev. 2014

pdfVerksamhetsplan 2016-2017

Workshop Verksamhetsplan

Under våren så kommer klubben genomföra en mer omfattande omgörning av vår Verksamhetsplan. Det är styrelsen och klubbledningen som gemensamt kommit fram till att denna omgörning ligger i fas med vår utveckling och tankar kring framtiden. Vi kommer under denna process ta hjälp från SISU som kommer vara en extern processledare under denna tid.

Vi bjuder nu in er medlemmar till olika träffar där ni kan, förhoppningsvis, hitta en tillhörighet i en gruppering enligt nedan. Vi träffas på Landeryd enligt tider och datum som följer:


Torsdag 30 mars

16.30- 18.00   Seniorer

18.00-19.30    Partners


Tisdag 18 april    
18.00-19.30    Juniorer

18.00-19.30    Damer

19.30-21.00    Restaurang/hotell/konferen


Onsdag 19 april  
18.00-19.30   ”Vanlig golfare”

19.30-21.00     Tävling         

Under mötet så kommer man fritt diskutera frågan var man önskar att klubben är och uppfattas inom olika områden på längre sikt. Tanken är inte att hitta lösningarna på detaljnivå utan att tex hamna i en önskad målbild om hur anläggningen på Vesterby ska utvecklas och innehålla om 5-10 år. Det samma gäller anläggningen på Landeryd. Vad ska den innehålla och för vem?

Ta chansen att vara med och lägg fram just Dina tankar om klubbens utveckling och möjligheter.

Vår externa processledare kommer efter dessa möten sammanfatta alla intryck och idéer som sen dras för styrelsen som också tar processen framåt tillsammans med ledningsgrupp och personal.

Vid intresse att deltaga anmäl dig till

Bjorn.sturehed@landerydsgolf.se

Björn Sturehed, Klubbdirektör

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00
info@landerydsgolf.se

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd