Avgifter & medlemsformer 2021

På höstmötet 25 november 2020 beslutades medlemsavgifterna för år 2021. Alla medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap och årsavgiften  debiterades till samtliga medlemmar i början av januari 2021 med förfallodatum 2021-01-31.

Om du önskade göra någon förändring på ditt medlemskap inför 2021 skulle detta meddelats till kansliet senast 30 november 2020.

Vi fortsätter vårt arbete att förenkla och effektivisera och även tänka miljömedvetet, och detta visar sig i hur vi årsfakturerar medlemmarnas avgifter.

Familjefakturor har tidigare mailats i början av januari varje år. Fr o m år 2020 får de flesta medlemsformerna istället fått ett meddelande till sin primära e-postadress i januari, att avgifterna finns att betala via webbetalning på www.golf.se  Medlem som ej anmält förändring och som ej betalat årsavgift via webben kommer få faktura mailad till den e-postadress som är registrerad på golf-id. Faktureringsavgift 50 kr tillkommer på mailad eller postad faktura.

Kvitto för friskvårdsbidrag skrivs därmed ut av medlemmen själv via webben när årsavgiften är betald.

Passiv medlem samt juniormedlem får fakturan mailad till sin e-postadress i början av januari.

Vid betalning av årsavgiften får inga egna tillägg eller avdrag ske. Årsavgiften ska alltid betalas enligt de aviserade avgiftsposterna, och som referens ska fakturans unika fakturanummer anges.
All avvikelse från medlemsformens totalbelopp ska alltid gå via kansliet, då ändring av medlemsform även ska ske.

Avgiften kan fortfarande delbetalas via MoreGolf och ny ansökan om delbetalning görs via MoreGolf .
Den som redan har MoreGolf-kortet gör sin betalning på www.golf se med betalkortet och lägger därefter upp sin delbetalning på sin inloggning på MoreGolf/Entercard.

I medlemsformen "Två banor" är det valfritt vilka två banor som ska ingå. Valet ska meddelas kansliet senast 30 november.
Valmöjligheten är - Norra+Södra eller Norra+Vesterby eller Södra+Vesterby
Spel på Korthålsbanan samt Vårdsberg ingår alltid.

Ankomstregistrering ska alltid göras i god tid före spel. Detta sker i Caddymaster på Landeryd eller i receptionen på Vesterby eller i golfterminalen som finns i anslutning till våra båda receptioner. Landeryds GK förbehåller oss rätten att flytta samman bokningar av bollar med färre än 4 spelare.

Eftersom den mesta av vår information går via medlemsbrev och mailutskick är det viktigt att vi har korrekta uppgifter, ändring görs enklast i "Min Golf" på golf.se eller via kansliet på kansli@landerydsgolf.se . Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. För att få nyhetsbrev måste du själv anmäla din e-postadress via vår hemsida Nyhetsbrev .


Medlemsformer i Landeryds Golfklubb 2021

Formulär för ansökan om medlemskap ››

Ladda hem blankett & bestämmelser för överlåtande av spelrätt 

Samtliga spelrätter som finns i Landeryds GK är sålda, och nya medlemmar kan endast köpa spelrätt via medlem som säljer.
Varmt välkommen att fylla i medlemsansökan så återkommer vi med erbjudande om medlemskap!
OBS! Vissa medlemsformer är fulla men ansökan till år 2021 är möjlig. Det finns möjlighet till medlemskap tidigare om du blir ägare av ett spelrättsbevis eller är junior t ex.
Se medlemsformerna nedan där det syns vilka medlemsformer som inte längre är möjliga att söka år 2021.

Det finns även plats på Vårdsbergs GK, en fin 9-hålsbana som Landeryds GK sköter driften av från år 2018.
Ansök gärna om medlemskap via denna länk :   Vårdsbergs GK

Kategori 
Månadsavgift Årsavgift för spel Spelrätt krävs
       
Tre banor Fullvärdigt medlemskap (Spelrättsbevis krävs)
530 kr

5 850 kr

Ja
Tre banor 22-24 år FULLT! 355 kr 3 750 kr  
Tre banor utan spelrättsbevis  FULLT! 755 kr 8 550 kr  
Tre banor Junior 0-21 år   100 kr x ålder + 100 kr  
Tre banor Vardagar (Spelrättsbevis krävs)   464 kr 5 050 kr Ja
Tre banor Distansmedlem / Studerande  FULLT!

355 kr

3 950 kr  
       
Två banor (valfritt Norra/Södra/Vesterby) (Spelrättsbevis krävs) 464 kr 5 050 kr Ja
       
En bana (Södra) utan spelrättsbevis  Ny medlem! Max 400 personer! FULLT! Kö finns 384 kr 4 100 kr  
En bana (Vesterby vardag) utan spelrättsbevis   Ny medlem! FULLT! 326 kr 3 400 kr  
       
Korthålsbana-medlem från 16 år   Ny medlem! 155 kr 1 800 kr  
       
Passiv medlem   800 kr Ja

I årsavgift för spel ingår medlemsavgift och spelrättsavgift. Städavgift 200 kr, Landerydspeng 250 samt GIT-avgift 68 kr tillkommer för aktiva medlemmar från 15 års ålder.

I medlemsformen Tre banor Distansmedlem/Studerande tillkommer ej städavgift.
Städ- och Landerydspeng tillkommer inte för de som har medlemsform Korthålsbana-medlem.


Förklaring till avgifter

Juniormedlem: erlägger avgift 100 kr x ålder + 100 kr, samt GIT-avgift. Från det år medlem fyller 15 år erläggs även städ- och Landerydspeng samt GIT-avgift.
Ex: junior 7 år har årsavgift ca 868 kr och junior 15 år har årsavgift 2 118 kr.

GIT-avgift: 68 kr
Detta är en avgift golfklubben ska betala till Svenska Golfförbundet för underhåll och utveckling av Golfens IT-system som medlem når via sin inloggning till "Min Golf" på www.golf.se  Avgiften bestäms av Svenska Golfförbundet.

Städavgift: 200 kr
Avgiften återbetalas genom laddning på Landerydskortet med summa 250 kr. Avgift betalas av aktiv medlem ålder 15 år och äldre. Denna avgift gäller ej för medlemsformerna Tre banor Distansmedlem/Studerande samt Korthålsbana-medlem.

Landerydspeng: 250 kr
Avgift som aktiv medlem ålder 15 år och äldre får tillgodo i restaurangerna på Landeryd & Vesterby och i vår shop och som ska nyttjas under innevarande år. Kansliet ombesörjer att Landerydspengen laddas på det svarta Landerydskortet före säsongsstart och under förutsättning att årsavgiften är betald senast på förfallodatum.
Denna avgift gäller ej för medlemsformen Korthålsbana-medlem.

Anmärkning; observera att Städavgift och Landerydspeng skall förbrukas under innevarande säsong.

Överlåtelse av spelrätt 800 kr
Vid överlåtelse av spelrätt mellan två personer, tas en inträdesavgift ut. Vid överlåtelse mellan familjemedlemmar utgår ingen avgift, ej heller vid köp av spelrätt av Landeryds Golfklubb.

För Dig, Fullvärdig medlem i Landeryds Golfklubb, gäller följande:
Fritt spel på Landeryds alla banor, Norra, Södra, Vesterby och Korthålsbanan. Fritt spel gäller även på Vårdsberg. Möjlighet att nyttja vår relaxavdelning och bastuanläggning på Vesterby, men bokning måste ske via receptionen 013-36 22 50. Dessa förmåner kan komma att ändras om andra avtal skrivs.

 

Förklaringar till olika kategorier

Tre banor Fullvärdigt medlemskap
"Klassiskt" medlemskap. Fritt spel alla tider och dagar. Samt tillgång till alla förmåner som beskrivs högre upp i dokumentet. Detta krävs dock fr o m det år medlem fyller 25 år. Finns med eller utan Spelrätt.
Senior 22-24 år behöver ej ha eget spelrättsbevis och fritt spel på Vårdsberg ingår ej.

Fullvärdigt medlemskap krävs för deltagande i klubbens olika seriespel.

Möjligheten att delbetala årsavgiften finns genom att teckna avtal genom att ansluta sig till MoreGolf-kortet:
Vanligt medlemskap med Spelrätt månadskostnad 522 kr,
Vanligt medlemskap utan Spelrätt månadskostnad 747 kr

För mer info om delbetalning  http://moregolf.golf.se/formaner/delbetalning/ .

Tre banor Vardagar
Fritt spel vardagar måndag till fredag. Lördag, söndag & helgdagar erläggs reducerad greenfee 450 kr. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee (250 kr). Fri tillgång till Korthålsbanan samt till Vårdsberg.

Tre banor Distansmedlem eller Studerande
För medlemmar som är skrivna utanför Östergötland eller är studerande och som kan uppvisa studerandelegitimation under varje år denna medlemsform gäller. Fri tillgång till samtliga Landeryds banor; Norra, Södra, Vesterby samt Korthålsbanan.

Tre banor Juniormedlem
Junior är du till och med 21 år. Fr.o.m. tredje hemmavarande barn fritt.

Två banor (Norra/Södra/Vesterby)
Fritt spel på de två valfria 18-hålsbanorna och korthålsbanan samt Vårdsberg. För spel på den 3:e 18-hålsbanan erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på den 3:e 18-hålsbanan erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana (Södra)
Gäller endast nya medlemmar. Max antal 400 st.
Fritt spel på Södra alla veckodagar samt korthålsbanan. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr. Vid tävlingar på Norra och Vesterby erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

En bana (Vesterby, vardag)
Gäller endast nya medlemmar.
Fritt spel på Vesterby måndag-fredag samt korthålsbanan alla veckodagar. För spel på klubbens övriga banor erläggs reducerad greenfee vardag 300 kr och lör-sön, helgdag 450 kr.  Vid tävlingar på Norra och Södra erläggs tävlingsgreenfee (250 kr).

Korthålsbane-medlem

Gäller endast nya medlemmar. Fritt spel på korthålsbanan. Vid spel på 18-hålsbanorna erläggs ordinarie greenfee.

Passivt medlemskap
Medlem som ansöker om passivt medlemskap och får det beviljat kan som längst ha detta i max två år enligt årsmötesbeslut. Inom denna tvåårsperiod ska medlem sedan antingen återgå till aktivt medlemskap, ansöka om förlängt passivt medlemskap eller sälja sitt spelrättsbevis och utträda ur klubben.
Som passiv medlem kan du när som helst återgå till aktivt medlemskap när du vill återuppta golfspelet igen. För spel på golfbanorna krävs någon form av aktivt medlemskap både för våra medlemmar och gästande spelare.
Passiv medlem har rätt till 5 rundor på korthålsbanan genom att uppvisa stämpelkort i Caddymaster före spel. Stämpelkortet uthämtas i Caddymaster och finns tillgängligt från säsongsstart..

 

Golfbil

Landeryds GK hyr ut golfbilar till medlemmar och gäster i mån av tillgång. Det finns golfbilar på båda anläggningarna; Landeryd och Vesterby.
För att hyra golfbil krävs att man fyllt 18 år och har körkort. Den som hyr bilen är ansvarig för denna och ev medföljande passagerare.
Max en bokning i taget och endast i mån av tillgång.
Under period som golfbilsförbud gäller kan dispens ges till förare som innehar läkarintyg och som även visar detta för receptionen.
Kortare golfbilsförbud under golfsäsong kan gälla vid t ex period med mycket nederbörd som gör banorna mer ömtåliga.

Bokning sker i receptionerna:
Caddymaster Landeryd 013-36 22 00
Reception Vesterby 013-36 22 50

ordinarie pris fredag-söndag

450 kr 

ordinarie pris måndag-torsdag 400 kr
spelare med läkarintyg

250 kr

medlem 65 år o äldre mån-tors 200 kr

 

Medlem kan även köpa årskort för golfbil. Kontakta kansliet 013-36 22 10 eller kansli@landerydsgolf.se 

Årskortet är personligt och kan endast utnyttjas av innehavaren personligen.

årskort helgfria vardagar  2 500 kr 
årskort alla dagar  4 500 kr

 

Bagförvaring

Skåp hyrs ut till klubbens medlemmar.
Det finns 454 st skåp på anläggning Landeryd samt 30 st skåp på anläggning Vesterby.
Dessutom hanterar Junior-och Elitkommittén 45 st juniorskåp som i första hand hyrs ut till juniorer i träning- och tävlingsverksamheten.

Överskåp 450 kr
Underskåp 550 kr
Juniorskåp i "gamla juniorboden"  300 kr

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd