Östgötaserien 2022

Östgötaserien 2022
Seriespelet lyder under Östgöta Golfförbunds (ÖGF) vingar och spelas alltså på banor i Östergötland, beroende av vilka klubbar som anmäler lag. Det brukar vara de flesta. Du betalar 500 kr för hela året, betalningsuppmaning kommer senare från Landeryd.

Herrar
Mer information kommer inom kort


Damer
Vi spelar matchspel med hcp det finns tre serier att välja på för damerna;

Serie1                max hcp 20      från 22år          spelar söndagar
Serie2                hcp från 20,1   från 22år           spelar söndagar
D50                                              från 50år          spelar måndagar

Ni måste vara fullvärdig medlem med spel på alla tre banorna, Norra, Södra och Vesterby.

Se mer information här!


När du deltager i Östgötaserien gäller följande:

  • En pikétröja
  • Två träningstillfällen tillsammans med laget, en på vår och en på höst, med pro.
  • I samband med hemmamatcher en Range-pollett till dig och en till din motståndare.

Vi bär alltid pikén vi får, vid varje matchtillfälle.

Regler för respektive lag finns på ÖGFs hemsida. Bestämmelser Östgötaserien

Som ansvariga för seriespelen från Landeryds sida är det:

Damlagen: Märit Högström.
(mer information för damer finns här)
marhog55@gmail.com

Herrlagen: Peter Stäke. 

peterstake@live.se

Spelare som vill spela i seriespelet måste vara fullvärdig medlem eller ägare av ett medlemskap som tillåter spel på alla tre banor. Norra, Södra och Vesterby
Här är våra lagledare i respektive åldersklasser:

Dam Serie 1 Lag 1 Märit Högström   marhog55@gmail.com   0709-611344
Dam Serie 1 Lag 2 Annicka Westerberg     annickaw.aw@gmail.com 0707-596457
Dam Serie 2  Diana Torenstam      diana.torenstam@gmail.com   0702-684458
  Kerstin Turbell   kerstin.turbell@telia.com    
D50 L Norra Elisabet Mejlerö   elisabeth.mejlero@bredband.net   0706-359155
D50 L Södra Eva Valtersson   evawaltersson@hotmail.com   0733-862899
D50 L Vesterby Meta Björk Drotz   metabjorkdrotz@telia.com   0706-602746
H40 Fredrik Eriksson   fregga_eriksson@hotmail.com   0760-017942
H40 Claes P Hull  

claes@hulls.se

   
H50 Klas Ögren    klas.ogren@lfv.se    
H60 Lag 1 Peter Stäke   peterstake@live.se     0730-281046
H60 Lag 2 Urban Sandberg   urbansandberg3@gmail.com    
H60 Lag 3 Per Gadd Hellberg   perrikardhellberg@gmail.com    
H70 Lag 1 Ingemar Fredberg   ingemar@fredberg.se     070-942 09 25
H70 Lag 2 Sverker Borell   sverker.borell49@gmail.com   070-372 77 25
H70 Lag 3 Sven-Gustaf Larsson   sven-gustaf.larsson@sweco.se   073-412 57 46
G75 Tommy Ström   tommystrom44@gmail.com   0766-288776

 

 

Tävlingar

Klubbmästare

 

 

  Herrar Juniorer H 30 H 40 H 50 H 60 H 70
2022 Marcus Mellquist Marcus Mellquist John Sandin Joakim Wilhelmsson Olov Åhgren Per Svedberg Per-Anders Carlsson
2021 Gabriell Axell Davis Skobe Inga deltagare Joakim Wilhelmsson Petr Widmark Per Svedberg Eje Karlsson
2020              
2019              
2018  Gabbe Axell Viktor Nibell   Mattias Flodström Peter Widmark Roberto Passuello Sven Winge
2017 Niclas Weiland Olof Gunnarsson Andreas Andersson Petter Ederö Olov Åhgren Tomas Svensson Mats Hugosson
2016 Henrik Lindh Olof Gunnarsson Peter Dahlin Claes P Hull Peter Widmark Tomas Svensson Stig Lögdberg
      H 35 H 45 H 55 H 65  
2015 Olof Gunnarsson   Petter Ederö Peter Widmark Lars Forsman Mats Hugosson  
2014 Henric Sturehed   Clas Ekeroos Peter Widmark Lars Adolfsson Mats Hugosson  
2013 Jesper Sandborg Niclas Weiland Jonas Waern Peter Widmark Robert Olander Mats Hugosson  
2012 Henrik Lindh Henrik Lindh Fredrik Fossensjö Olov Ågren Thomas Svensson Mats Hugosson  
2011 Henrik Lindh Emil Bonnevier Per Westerholm Peter Widmark Thomas Svensson Mats Hugosson  
2010 Hampus Johansson Gustaf Björkman Jörgen Isberg Tonny Werleman Lars Adolfsson Stig Lögdberg  

 

 

  Damer Juniorer D 40 D 50 D 60
2022 Emma Thorngren Lovisa Gunnar Jenny Käck Marina Rydgren Märit Högström
2021 Inga deltagare Inga deltagare Jenny Käck Marina Rydgren Inga deltagare
2020          
2019          
2018 Lovisa Gunnar Stina Andersson Märit Högström    
2017 Charlotte Arklid Meja Örtengren Lena Candinger Susanne Hanning Svensson Märit Högström
2016 Charlotte Arklid Louise Persson Susanne Hanning-Svensson    
2015 Charlotte Arklid   Karin Gunnar Susanne Hanning-Svensson  
2014 Charlotte Arklid   Karin Gunnar Märit Högström Birgitta Widerstedt
2013 Charlotte Arklid     Susanne Hanning-Svensson  
2012 Charlotte Arklid Charlotte Arklid Marina Rydgren Märit Högström  
2011 Charlotte Arklid   Susanne Hanning-Svensson Ingrid Andersson  
2010 Charlotte Arklid   Susanne Hanning-Svensson Märit Högström  

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Allmänt

Alla Landeryd GKs klubbtävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på SGFs ”Spel och Tävlingshandbok, utgåva 2019. Som tillägg kan särskilda tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar och anges då på inbjudan till respektive tävling.


Inbjudan

Inbjudan till tävling presenteras genom "Min golf" på www.golf.se


Deltagande

Klubbens tävlingar är öppna för alla från 13 år (vissa tävlingar från 18 år) som har officiellt handicap och är medlem i SGF-ansluten golfklubb. Eventuella undantag kan förekomma vilket anges särskilt i tävlingsprogrammet.

Spelare med klubbhandikapp som är medlem i Landeryd GK, får delta på officiellt hcp 36,0.


EGA Exakt Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar skall spelare uppfylla kraven för EGA exakt Tävlingshandikapp (ETH) vilket gäller även för deltagande i partävlingar och lagspel.

Scratchtävlingar är utan begränsning öppna även för spelare med EGA exakt handicap (EEH)


Anmälan

Anmälan till tävling kan ske en månad innan tävlingsdag.

Anmälan görs på "Min golf" på www.golf.se, i terminal eller i undantagsfall till Caddymaster eller receptionen i Vesterby

Anmälan till tävling kan göras fram till klockan 18.00 tre dagar före tävling om inte annat anges i tävlingsinbjudan..

Vid överanmälan gäller anmälningsordning eller vid scratchtävlingar i hcp-ordning.

Underskrider antalet deltagare (vid partävlingar antal par) i en lottad tävling 20 startande kommer tävlingen att ställas in och anmälningsavgiften återbetalas.

Önskemål om tidig eller sen start inom klassen kan önskas men ej garanteras vid vissa tävlingar.

Genom anmälan till tävlingges samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i offentligt.


Startavgift

Startavgift betalas via "Min Golf" på golf.se eller i Caddymaster respektive receptionen i Vesterby i samband med anmälan.

Startavgiften är normalt 150 kronor för seniorer och 75 kronor för juniorer.

Beroende på medlemsform (vardags, en-eller två banor) och på vilken bana tävlingen spelas på kan tävlingsgreenfee á 300 kronor tillkomma.

För gästande spelare från andra klubbar tillkommer tävlingsgreenfee med 300 kr
SGFs Inrtoduktionskort, PGA-kort samt Landeryds Golfklubbs VIP kort kan ej utnyttjas vid tävling.


Klassindelning

Klassindelning görs efter exakt handicap och inte efter spelhandicap. Om inte annat angetts gäller följande klassindelning:

A-klass         +8,0   - 11,4

B-klass          11,5 - 21,4

C-klass          21,5 – 36,0

D-klass          36,1 – 54

Spelare är skyldig att ha korrekt hcp infört i GIT. Tävlingsspel på för hög hcp medför diskvalifikation. Tävlingsspel på för låg hcp är tillåtet om den låga hcp ej medför spel i fel tävlingsklass.

Spelare som fått sin exakta hcp ändrad efter anmälningstidens utgång skall spela på aktuell hcp men i ursprunglig klass.


Val av tee

Om inte annat framgår av tävlingsprogrammet spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Veteraner och knattar, d v s herrar 75 år eller äldre samt pojkar 12 år eller yngre får välja att tävla från röd tee vissa tävlingar. Val av tee ska då anges i samband med anmälan till tävling.

Spelare med hcp 37-54 spelar från röd tee.


Åldersklasser

Vid klubben tillämpas kalenderårsprincipen. Spelare anses hela året ha den ålder han/hon uppnår under året. Åldersklasserna vid KM är:

D Junior max 21 år
D 21 > 21 år
D 40 > 40 år
D 50 >50 år
D 60 >60 år
H Junior max 21 år
H 21 >21 år
H 30 >30 år
H 40 >40 år
H 50 >50 år         
H 60 >60 år

H 70 >70 år


Startlista

Startlista publiceras på www.golf.se senast klockan 12.00 två dagar före tävling. Starttid meddelas även genom e-post om e-postadress finns angiven i GIT.


Avanmälan

Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter att lottningen ägt rum är man skyldig att erlägga startavgift.

Avanmälan ska göras via "Min golf" på www.golf.se eller i terminalen i shopen.

Om en spelare uteblir från tävling utan att avanmälan gjorts skall spelaren erlägga dubbel startavgift. Tills den avgiften är erlagd är spelaren avstängd från tävlingsspel på klubben.

Uppkommer akut förhinder att delta i tävling man är anmäld i, skall detta snarast meddelas tävlingsledning och/eller reception via telefon.


Scorekort

Scorekort utlämnas i Caddymaster och hämtas senast 15 minuter före aktuella starttid. Vid shotgunstart i tävling ska scorekortet hämtas före informationen från Tävlingsledningen, 30 min före starttid.

Efter avslutad tävlingsrunda lämnas scorekort i "Scoring area" utanför tävlingskansliet. När spelare lämnat scoring area anses scorekortet vara inlämnat (Regel 6-6b).


Avbrott i spel

Tävlingsledningen kan vid hotande fara t ex. åska eller andra orsaker avbryta spelet.


Resultat

Resultat publiceras på golf.se/Min golf snarast efter tävling.

Vid lika resultat i hcp-tävling tillämpas spelhandicap-metoden, vilken innebär att den spelare (par, lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före, oberoende av hur spelhandicapen utnyttjats. I andra hand samt vid scratchtävlingar gäller den matematiska metoden.


Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast efter att tävlingen avslutats. Prisutdelning kan ske totalt för hela tävlingen eller klassvis efter tävlingsledares beslut.

Pris ska hämtas personligen. Spelare som enligt resultatlistan ska erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Detta ska dock alltid meddelas och godkännas av tävlingsledaren innan tävling. Tävlingsledningen kan inte vara ombud.

Priser som ej hämtas, av spelare eller av tävlingsledningen godkänt ombud, går vidare till nästa pristagare. Gäller det kvalificering till nästa steg i en tävling, går vederbörande vidare men inte priset.


Handicaprond

Tävlingsledningen kan vid otjänlig väderlek eller då andra omständigheter motiverar detta, förklara en rond som icke hcp-påverkande. OBS! Detta gäller endast höjning av hcp.


Tävlingsledare

Tävlingsledare, inklusive kontaktuppgifter, anges på inbjudan till tävling.


Mobiltelefon
eller annan utrustning (personsökare el. dyl.)som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas vid nödsituationer och vid kontakt med tävlingsledning och domare.


Caddie

Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar.


Golfbil, persontransportmedel

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel, Segway eller motsvarande får inte användas i tävling utan speciellt tillstånd utfärdat av styrelsen vid Landeryd GK eller klubbdirektören. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan tävling

Tävlingsledare skall i samband med anmälan alltid informeras om att golfbil kommer att användas. Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte användas av andra spelare i samma boll. I partävling får utrustning men inte person bäras av bil. Den räknas då som Caddie.


Avståndsmätare

Användning av avståndsmätare är tillåtet vid klubbtävlingar, ref Regel 14-3:


”Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare eller multifunktionell apparat t.ex mobiltelefon som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av en sådan ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation..

Anm: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta.

 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser.