Hål 10 Vesterby

Vi kommer att bygga en ny green på hål 10 på Vesterbybanan, den kommer att ligga ca 35 meter längre ner mot vattnet i höjd med den befintliga bunkern.  Vi kommer även att bygga en ny greenbunker.

Detta gör vi för att skapa en green där man kan se vart flagga står från hela hålet. Vi kommer även att flytta alla tee på hålet. Vit tee kommer att flyttas bak mot den plana ytan vänster om kiosken. Gul och röd tee kommer att flyttas till höger mot dungen för att skapa ett lite rakare hål.

Detta kommer vi att börja med onsdag den 16e oktober.

Det som gäller under ombyggnaden är att på veckodagarna kommer hålet att spelas mot en provisorisk green som ligger i höjd med vattnet, för att inte störa det pågående arbetet.

Under helgerna kommer den befintliga greenen att vara öppen som vanligt. Området där arbetet pågår kommer självklart att betraktas som MUA (mark under arbete)

pdfGreenritning Vesterby hål 10

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd