Läget på banorna

Det är väldigt mycket spel på alla våra banor nu. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att alla alltid lagar sina nedslagsmärken, det gäller även på våra övningsgreener.

På grund av det höga spel trycket och det kalla vädret är några av våra tee mycket uppslagna. Under vissa dagar kan det därför förekomma utslag från matta på dessa under en period.

De tee som har byggts om under vintern är nu sådda, detta innebär att de kommer bevattnas under dagtid. Bevattningen kommer starta automatiskt, anslag om detta finns vid respektive tee.

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd