Arbeten på greenerna under hösten

Under hösten har vi planerat följande större åtgärder på våra greener:

Södra banan kommer att djupvertikalskäras under vecka 41. Det innebär att man skär ca 2cm djupa fåror i greenen som sedan fylls med torr sand. Detta görs för att minska halten av organiskt material i greenen och skapar en torrare och stabilare greenyta. En viktig åtgärda för att bibehålla kvaliteten på greenerna på lång sikt. Det är en åtgärd som påverkar bollrullen mycket och tar långtid att genomföra därför kommer hål 1-9 vara stängda måndag 5 oktober och tisdag 6 oktober, hål 10-18 är stängda onsdag 7 oktober och torsdag 8 oktober detta för att arbetet ska kunna genomföras så effektivt som möjligt.

Norra banans greener luftas varje vecka under september och oktober med 8mm stora solida luftningspinnar. Detta är en åtgärd som inte påverkar bollrullen speciellt mycket. Under vecka 43 kommer en djupare luftning av greenerna genomföras vilket kommer att påverka bollrullen mer.

Dressning av greenerna genomförs kontinuerligt under hösten och kommer att intensifieras under senare delen av oktober.

På Vesterby banan är behovet av sand stort därför dressas fairway, greenområden och greener under hösten. Fairway kommer också att hjälpsås för att föryngra gräsbeståndet av rödsvingel.

På Vårdsberg så har vi redan genomfört en större djupluftning, vi gör det tidigare för att kunna erbjuda bra greener under vintern.

Vi kommer att lufta greenerna med solida pinnar genom hösten, men det kommer att påverka bollrullen minimalt.

Greenområdena kommer att hålpipas och greenerna dressas kontinuerligt.

Efter ett år med exceptionellt mycket spel på alla våra banor är det viktigt att ovan nämnda åtgärder genomförs för att kunna bibehålla kvaliteten på greenerna och skapa goda förutsättningar för att klara vintern på ett bra sätt.

Kristoffer Pantzar/ Peter Isaksson 

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd