Ingen lägesförbättring i bunkern

Vi har nu tagit bort vår tillfälliga lokala regel med lägesförbättring i bunker på samtliga våra banor (regel 13-4)

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd