Risk för frost

När det är frost är banan alltid stängd, anledningen till detta är att vätskan i plantan är frusen och när man går på den bryts strået av med svarta döda spår som resultat.

Tänk på det ni som bokar tider tidigt på förmiddagen, att är det frost när ni skulle spelat så brinner er tid inne. Vi tillämpar denna princip för att inte hela dagens tider skall påverkas.

Information om när banan öppnar får ni via caddiemaster/reception eller på facebook.

Hoppas på en fin golfhöst.

/Banpersonalen

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd