Banstatus Oktober

Nu är hösten här och många viktiga åtgärder kommer göras på våra banor för att skapa bra spelytor över tid.

Under hösten kommer följande arbeten att genomföras:

V 41.

Kraftig sanddressning av greener och greenområden på Vesterby, detta skapar en torrare, fastare och jämnare spelyta, med mindre organiskt material i ytan.

Utvalda delar av fairway på Landeryd kommer också att dressas kraftigt, detta är ett komplement till den dressning av alla fairways som gjorts under året på norra och södra banan. 

V 42.

På södra banan genomförs en djup vertikalskärning på greenerna samt att torr sand tillförs i spåren efter vertikalskärningen(ca 1 ton per green). Det är en viktig åtgärd för att minska den organiska halten(thatch) i den översta delen av green vilket skapar en torrare och fastare puttyta. 

Det är ett omfattande arbete som påverkar spelet vilket gör att banan delvis är avstängd under arbetets genomförande.

9 hål kommer att vara öppna för spel måndag-torsdag. 

Måndag 18 oktober och tisdag 19 oktober är hål 1-9 stängda på Södra banan, hål 10-18 är öppna.

Onsdag 20 oktober och torsdag 21 oktober är hål 10-18 stängda på Södra banan, hål 1-9 är öppna.

På Vesterby kommer fairway att börja dressas, 400 ton sand ska läggas ut, arbetet beräknas vara färdigt under vecka 43 om vädret inte ställer till problem.

V 43.

Genomförs en djup lufting och kraftig dressning av greenernpå Norra banan. Detta görs för att undvika kompaktering i greenerna och skapa bättre genomströmning av vatten och luft. 

En klubblängds lägesförbättring gäller på den finklippta delen av banan.

Utslag sker från matta på ett antal hål för att spara på tee.

Banorna kommer att vara öppna så läge vädret tillåter, med undantag för 9 hål på södra banan under v 42

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd