Arbeten på banorna under vintern

Under vintermånaderna sker en del förbättringsarbeten på våra banor.

På norra och södra banan arbetar vi nu med att skapa en trevligare miljö runt våra utslagsplatser. Vi lägger plattor och byter ut bänkar, bolltvättar och papperskorgar. Flera vägar förbereds för att kunna asfalteras till våren, framför allt på södra banan.

5 st nya tee kommer att byggas på södra banan. Hål 2 får 2st nya gula tee och 1st nytt rött tee, dessa kommer att vara placerade höger om befintliga tee, hålet blir lite längre från gul tee och ungefär samma längd som i dag från röd tee. Detta görs för att skapa en större och jämnare teeyta men också för att skapa en större variation på par 3 hålen på första 9.

Gul och röd tee på hål 12 flyttas också till höger om dagens tee. Det görs framför allt för att skapa bättre förutsättningar för gräset då gul tee inte får så många soltimmar som gräset behöver idag.

På Vesterby bygger vi en ny puttinggreen på baksidan av herrgårdsbyggnaden på ca 550m2. Den är placerad mellan 18e green och herrgården och kan användas för de som vill värma upp inför starten på hål 10. Greenen kommer att öppna för spel under senare delen av 2022.

Vårt intensiva arbete med att förbättra våra utslagsplatser fortsätter, i vinter görs hål 7 gul, 9 gul , 12 gul och 18 blå i ordning.

Samt att vi har torvat av och rätat ut gamla 8 gul, 15 röd och 16 gul på Vesterby.

Utöver detta sker också skogsvård i form av gallring av träd och slyröjning på många platser på våra anläggningar. Ett febrilt arbete pågår också med att serva alla våra maskiner inför säsongstart.

Bancheferna

Peter Isaksson, Kristoffer Pantzar

Landeryds Golfklubb

Landeryds Golfklubb
Bogestad Gård
585 93 Linköping
Östergötland
013-36 22 00

› Kontaktuppgifter och ekonomi

› Hitta till Landeryd (Norra + Södra banan)
› Hitta till Vesterby (Vesterby + Boende)

Webbkamera Landeryd