Naturvård

I samarbete med Linköpings kommuns naturvårdsgrupp har vi på Vesterby Links byggt nya “hotellrum” med sjöutsikt, för den rödlistade backsvalan (Riparia riparia). Vi hoppas att de första gästerna kommer och besöker oss till våren.

Backsvalebranten ligger på vänster sida om vägen mellan hål 16 och 17.

 

20230317 071554